LINKKU

LINKKU - liikkuva palveluympäristö

LINKKU on käyttäjälähtöisesti muotoiltu ja palvelukonseptiltaan monipuolinen ja muuntuva.

ESTEETÖN

LIIKUTELTAVA

MODERNI TEKNIIKKA

MUUNNELTAVA TILARATKAISU

VISIO 2020

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 -2020 luokin suuntaviivat LINKKU Älybussin toiminnalle ja tavoitteille 1.4.2015 – 31.3.2020.

Vuoden 2013 tammikuussa alkanut Päijät-Hämeen Älybussi-projekti on ollut Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät-Hämeen liiton osarahoittama, Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoima kehityshanke, jonka tavoitteena on ollut omalta osaltaan etsiä ratkaisuja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja julkisten palveluiden joustavamman järjestämisen testaamiseksi. Päijät-Hämeen Älybussi-projektissa on ollut kolme osatavoitetta. Näistä ensimmäinen on ollut rakentaa linja-autoalustalle liikkuva, älytekniikalla varustettu monitoimitila, palvelubussi.

Osakokonaisuuksia voidaan luonnehtia käyttäjälähtöisiksi prosesseiksi, sillä niin teknisten ratkaisuiden kuin palvelukonseptinkin suunnittelussa.

Toinen tavoite on ollut pilotoida Älybussilla erilaisia palveluita Päijät-Hämeen alueella. Molempia osakokonaisuuksia voidaan luonnehtia käyttäjälähtöisiksi prosesseiksi, sillä niin teknisten ratkaisuiden kuin palvelukonseptinkin suunnittelussa ja toteutuksessa aktiivinen rooli on ollut palvelumuotoilun periaatteilla, käyttäjäkokemuksen mallintamisella ja aktiivisella asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmien sisällyttämisellä lopullisiin ratkaisuihin, auton nimestä sisätilaratkaisuihin. Kolmantena tavoitteena hankkeessa on ollut luoda toimintasuunnitelma Älybussin hankkeen jälkeisille viidelle vuodelle.


LINKKU MITAT
MUUNNELTAVA TILARATKAISU
MODERNI TEKNIIKKA
LISÄKSI