LINKKU

LINKKU - liikkuva palveluympäristö
Liikkuvan tilan tarjoamien palveluiden painopiste on laaja-alaisesti hyvinvoinnin edistämisessä.

LINKKU on käyttäjälähtöisesti muotoiltu ja palvelukonseptiltaan monipuolinen ja muuntuva. LINKUSTA luodaan Suomen älykkäin, joustavin ja monipuolisin liikkuva oppimisen, osaamisen ja hyvinvoinnin palveluyksikkö.

ESTEETÖN;
LINKKUun pääsee myös liikuntavammaiset sitä varten kehitetyn hissin avulla.
LIIKUTELTAVA;
LINKKU toimii myös uudentyyppisten työn muotojen ympäristönä etäyhteyksineen ja liikkuvine mahdollisuuksineen.
Tavoitteena on löytää eri alojen ja palveluntarjoajien kesken uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita niin,
että kaikkien LINKKU-toimijoiden osaamista ja tarjontaa voidaan hyödyntää maksimaalisesti ja uusin tavoin.
 

MODERNI TEKNIIKKA;

LINKKU toimii myös uudentyyppisten työnmuotojen ympäristönä etäyhteyksineen ja liikkuvine mahdollisuuksineen.

MUUNNELTAVA TILARATKAISU;

LINKKUun on rakennettu mahdollisuus tuottaa monipuolisia hyvintipalveluja.
Autossa on samaan aikaan mahdollisuus tarjota tilat kahteen henkilökohtaiseen vastaanottoon.
Sisätilat ovat myös muunneltavissa sopiviksi monenlaiselle toiminnalle. Autossa on hammaslääkärin tuoli,
mahdollisuus suorittaa erilaisia mittauksia terveyden tilasta, hoitopöytä sekä ohjata pienryhmiä.

LINKKU ei tarjoa mahdollisuutta monenkaan henkilön kuljetukseen.
Tarkoitus on pääsääntöisesti kuljettaa uudenlaisia palveluja lähemmäs Päijät-Hämäläisiä.

VISIO 2020

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 -2020 luokin suuntaviivat LINKKU Älybussin toiminnalle ja tavoitteille 1.4.2015 – 31.3.2020.

Vuoden 2013 tammikuussa alkanut Päijät-Hämeen Älybussi-projekti on ollut Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät-Hämeen liiton osarahoittama, Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoima kehityshanke, jonka tavoitteena on ollut omalta osaltaan etsiä ratkaisuja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja julkisten palveluiden joustavamman järjestämisen testaamiseksi. Päijät-Hämeen Älybussi-projektissa on ollut kolme osatavoitetta. Näistä ensimmäinen on ollut rakentaa linja-autoalustalle liikkuva, älytekniikalla varustettu monitoimitila, palvelubussi.

Osakokonaisuuksia voidaan luonnehtia käyttäjälähtöisiksi prosesseiksi, sillä niin teknisten ratkaisuiden kuin palvelukonseptinkin suunnittelussa.

Toinen tavoite on ollut pilotoida Älybussilla erilaisia palveluita Päijät-Hämeen alueella. Molempia osakokonaisuuksia voidaan luonnehtia käyttäjälähtöisiksi prosesseiksi, sillä niin teknisten ratkaisuiden kuin palvelukonseptinkin suunnittelussa ja toteutuksessa aktiivinen rooli on ollut palvelumuotoilun periaatteilla, käyttäjäkokemuksen mallintamisella ja aktiivisella asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmien sisällyttämisellä lopullisiin ratkaisuihin, auton nimestä sisätilaratkaisuihin. Kolmantena tavoitteena hankkeessa on ollut luoda toimintasuunnitelma Älybussin hankkeen jälkeisille viidelle vuodelle.

LINKKU MITAT
MUUNNELTAVA TILARATKAISU
MODERNI TEKNIIKKA
LISÄKSI